Magnet Post
เร็วๆ นี้ ทีละชิ้น ทีละชิ้น 
จากทุกมุมโลก (โลกใบเล็กๆ) 
ลูเซิร์น (Lucerne)
ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองอันสวยงามแห่งหนึ่งใน Switzerland 
มืองนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้านตะวันออกเป็นเมืองเก่ามี  ส่วนด้านตะวันตกเป็นเมืองที่สร้างภายหลัง 
เวเนเซีย
เวเนเซีย หรือเวนิสเป็นเมืองหลวงของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี
ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก (Queen of the Adriatic)
คะนะงะวะโอะกิ นะมิ อุระ
หลังคลื่นที่เงื้อมทะเลคะนะงะวะ
เป็นภาพจากญี่ปุ่นที่รู้จักกันกว้างขวางที่สุดในโลกตะวันตกมาตั้งแต่อดีต
The London Wheel
มิลเลเนียมวีล   ( Millennium Wheel  ) ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก
ซึ่งในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก 
MOROCCO
มอร็อคโคเมืองแห่งทะเลทรายซาฮาร่า
นั่งอูฐท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า เพื่อดูพระอาทิตย์ตกอันตรึงตาใจ
 
   1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 12

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 246
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,036,675
24 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
Engine by MAKEWEBEASY